Om

Om Karlstad fågelhundklubbKarlstads fågelhundklubb bildades 2013.

Syftet med klubben är att förena hundägare lokalt och skapa gemensamma aktiviteter för att gynna intresset för jakt med stående fågelhund.

Kontakt

Ordförande: Tommy Lindh

070 915 17 76

tommy.lindhem@gmail.com


Kassör: Mattias Björklund

070 914 75 75


Sekreterare och kommunikationsanvarig:

Ulrik HjalmarssonLedamot: Catarina Byberg

070-6219787Suppleant: Sten-Ove Medeskog

Anders Andersson


Karlstads fågelhundklubb

karlstad@fagelhund.se

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS